Dobrodošlie na Trans Feminističku Platformu

Na stranicama plaTForme imate priliku pogledati sadržaj našeg multimedijalnog magazina raspodijeljen po temama koje se nalaze na gornjem meniju. Magazin je također dostupan u digitalnoj formi pod rubrikom “Aktuelno” za direktno čitanje i download, a za štampanu verziju nam se možete obratiti putem e-maila na feminizam@transbalkan.org

Prvi broj: Depatologizacija
Drugi broj: T(j)elesna autonomija
Treći broj: Reprezentacija
Četvrti broj: Solidarnost

Regionalni multimedijalni magazin Trans Feministička Platforma je dio većeg istoimenog projekta koji regionalna organizacija Trans Mreža Balkan vodi u suradnji s Asocijacijom Spektra iz Podgorice, organizacijom kolekTIRV iz Zagreba i organizacijom Talas – TIRV iz Beograda