Categories
Aktuelno Reprezentacija

Reprezentacija seksualnosti u seriji Sex education

Piše: Milica Lipovac Sex education prati pustolovine Otisa u njegovoj srednjoj školi koja se nalazi na periferiji Cardiffa u Wales-u. Nakon što je promatrao svoju majku, seksualnu terapeutkinju, počinje da radi kao seksualni savjetnik za svoje kolege u srednjoj školi, koji mu dolaze sa svakakvim problemima vezanim za seks i odnose vezane za njega. U […]

Categories
Aktuelno Reprezentacija

Transrodna tela u radovima Lorena Kamerona

Piše: Ksenija Forca Ovaj tekst je skup crtica, dorađenih i prilagođenih delova radova pisanih u periodu između 2009. i 2013. godine na studijama Komunikologije na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Tekst je posvećen Lorenu Kameronu (Loren Rex Cameron), jednom od prvih trans umetnika koji je fotografisao i dokumentovao sopstveni proces tranzicije kao i […]

Categories
Aktuelno Novosti i kolumna Reprezentacija

Novosti u regionu #3

Pišu: Espi Tomičić i Matea Stefanović Prvu polovinu 2023. godine obeležilo je niz važnih aktivnosti i događaja koji su od značaja kako za lokalne zajednice tako i za i regionalnu TIRV zajednicu. Izdvajamo neka od tih dešavanja. Hrvatska i porast transfobije u političkom i medijskom prostoru: naše područje nije zaobišla transfobija, kako s ljevice, tako […]

Categories
Aktuelno Reprezentacija

REPREZENTACIJA

Treći broj magazina, na temu reprezentacije (Septembar/Rujan 2023.)

Categories
Aktuelno

Pismo podrške Biblioteci grada Beograda

Biblioteci grada Beograda Ovim putem izražavamo zahvalnost i podršku Biblioteci grada Beograda i direktorki Jasmini Ninkov. Smatramo da je od velike važnosti da javna institucija poštuje Zakon o zabrani diskriminacije koji prepoznaje kategoriju rodnog identiteta kao osnov po kom se može vršiti diskriminacija i da zbog toga ne treba da bude izložena zastrašivanjima i represiji. […]

Categories
Aktuelno

Sloboda utjelovljene egzistencije i paradoks tjelesne autonomije

Piše: Selma Alispahić Povijest zapadnog mišljenja o slobodi značajno je određena dihotomijom duh-tijelo koja je dugo postojala kao paradigma za razumijevanje čovjekova postojanja. Još u Platonovoj i Aristotelovoj filozofiji, biće čovjeka konceptualiziralo se dualistički, na temelju postuliranja idealnog i materijalnog elementa, pri čemu je, u hijerarhiji njihova odnosa, duša kao vječni i razumski element smatrana […]

Categories
Aktuelno T(j)lesna autonomija

Telesna autonomija i rodni identitet

Piše: Aleksa Milanović Pod telesnom autonomijom podrazumeva se pravo svake osobe na to da kontroliše sopstveno telo i da samostalno donosi odluke o svom telu i o svemu što se tiče njenog tela. Nažalost, to pravo nisu oduvek imale, a ni danasga nemaju sve osobe. Odsustsvo telesne autonomije javlja se kao posledica snažnog uticaja rodno […]

Categories
Aktuelno T(j)lesna autonomija

T(J)ELESNA AUTONOMIJA

Drugi broj magazina, na temu t(j)elesne autonomije

Categories
Aktuelno

(P)OSTANIMO (NE)NORMALNIE

Piše: Aleksandra Relić Biti dio jedne trans-feminističke platforme na Balkanu daje osjećaj borbe s vjetrenjačama. Ima nas svakakvih – onih kojei se bore bez obzira na ono što se stavi pred njih, onih kojie se povuku kad naiđu na neku prepreku, onih kojei odustanu od borbe ili vrlo češće dožive burnout i jednostavno ne mogu […]

Categories
Aktuelno Depatologizacija

(DE)PATOLOGIZACIJA

Prvi broj magazina, na temu depatologizacije transrodnosti