Categories
Novosti i kolumna T(j)lesna autonomija

Novosti u regionu #2

Pišu: Aleksa Milanović, Marija Jovanović, Vanja Cipurković Drugu polovinu godine obeležilo je niz važnih aktivnosti i događaja koji su od značaja kako za lokalne zajednice tako i za i regionalnu TIRV zajednicu. Izdvajamo neka od tih dešavanja. Kolektiv Talas TIRV je objavio Istraživanje o uticaju pandemije bolesti COVID-19 na transrodne, interpolne i rodno varijantne (TIRV) […]

Categories
Aktuelno T(j)lesna autonomija

Telesna autonomija i rodni identitet

Piše: Aleksa Milanović Pod telesnom autonomijom podrazumeva se pravo svake osobe na to da kontroliše sopstveno telo i da samostalno donosi odluke o svom telu i o svemu što se tiče njenog tela. Nažalost, to pravo nisu oduvek imale, a ni danasga nemaju sve osobe. Odsustsvo telesne autonomije javlja se kao posledica snažnog uticaja rodno […]

Categories
Aktuelno T(j)lesna autonomija

T(J)ELESNA AUTONOMIJA

Drugi broj magazina, na temu t(j)elesne autonomije