Categories
Reprezentacija Zdravlje

Šta biti kvir na internetu danas donosi (i oduzima) mentalnom zdravlju

Piše: Isidora Spasić Internet i stvarni svet – dva prostora koja su nam kako u svakodnevnom govoru, tako i u naučnim krugovima često predstavljeni kao dihotomija. Povezani su, imaju uticaja jedan na drugi, prepliću se na sijaset načina, ali su, na kraju, ipak dve različite dimenzije. Naučili smo da ih posmatramo kao takve, i taj […]

Categories
Zdravlje

Standardi skrbi – povijest, značaj i novosti koje novo izdanje donosi

Piše: Diana Avdić WPATH Svjetska strukovna organizacija za zdravlje transrodnih osoba (engl. The World Professional Association for Transgender Health – WPATH) međunarodna je, multidisciplinarna i strukovna organizacija čija je misija promicati zdravstvenu skrb utemeljenu na znanstvenim dokazima, edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje i javnu politiku te poštovanje kada je posrijedi zdravlje trans osoba. WPATH radi na […]

Categories
Zdravlje

O geštalt terapiji i radu sa LGBTIQ osobama

Piše: Marija Radoman Geštalt je egzistencijalistički i fenomenološki pravac u psihoterapiji koji razvijaju od 1940-ih i 1950-ih godina Fritz Perls, Laura Perls, Paul Goodman i Ralph Hefferline. Teorijski koreni ovog pristupa su raznorodni, od psihoanalize, geštalt psihologije, egzistencijalizma, fenomenologije, američkog pragmatizma pa sve do teorije polja, zen budizma i anarhizma. Sve je to imalo uticaja […]

Categories
Zdravlje

Lek od sebe ili za sebe – kakva nam je zdravstvena zaštita potrebna?

Piše: Nora Juno Janković Poseta lekaru je jedan od prvih susreta koje većina dece nauči da povezuje sa strahom i neprijatnošću. Kako odrastamo učimo da bolje tolerišemo neprijatnost, da povežemo posetu sa krajnjim ciljem – ozdravljenjem, i više razumemo terapije koje su nam propisane. Ako su u tom periodu lečenje i tretman koje smo dobijali […]

Categories
Zdravlje

Šta posle COVID-a?

Piše: Lazar Ika Da li ste Vi ili neko koga volite imali COVID-19? Ako jeste, ovaj članak će Vam sigurno biti koristan. Ako niste – sjajno! Članak će Vama pomoći da se učvrstite u nastojanju da izbegnete susret sa Koronom. I da pomognete nekome koga volite, ako zatreba; a nadam se da neće! Pošto imamo […]