Categories
Aktivizam Reprezentacija

Intervju: Zavod Moja mavrica iz Ljubljane

Predstavljamo Zavod Moja mavrica (Moja duga) – slovenačku nevladinu organizaciju koja se fokusira na podršku zajednice osobama s manje mogućnosti. Cjelokupno rukovodstvo organizacije čine rodno nenormativne osobe koje su se udružile sa zajedničkom svrhom pokrivanja onih područja potreba, posebice u području psihosocijalne podrške osobama sa smanjenim mogućnostima, koja trenutno drugdje nisu dovoljno tretirana.

  1. Kada i zašto je nastala Moja mavrica?

Moja mavrica nastala je u prosincu 2021. godine kao nadogradnja različitih projekata volontera_ki i aktivista_ica koji su se susreli u zajedničkim točkama i ciljevima. Svi naši projekti temelje se na aktivnostima kroz koje uspostavljamo i pružamo različite oblike podrške i pomoći zajednice osobama sa smanjenim mogućnostima.

U Zavodu Moja mavrica težimo uključivanju, podršci, poštivanju i uvažavanju različitosti te prije svega solidarnosti za osobe s različitim osobnim okolnostima u području mentalnog zdravlja, socijalne isključenosti, seksualne orijentacije, izražavanja i identiteta, ekonomske situacije i svih drugih okolnosti koje nas oblikuju i ponekad udaljavaju, ali nas mogu povezati i uveliko obogatiti ako aktivno i otvoreno stvaramo prostor za susret, slušanje i primjereno odgovaranje.

Ključni element našeg pristupa radu je pokrivanje “sivih zona” između neformalne i institucionalne potpore: obučavamo volontere_ke da koriste vlastita iskustva za podršku drugima, a sve naše aktivnosti su u osnovi neformalne, ali ih podržavaju, moderiraju i prate stručnjaci i stručnjakinje iz polje psihosocijalne podrške.

  1. Koliko ljudi sukreira sadržaj i kako pridobivate nove ljude?

Glavni tim sastoji se od 6 ljudi koji dolaze iz različitih psihosocijalnih područja. Trenutno naš tim broji i 14 izuzetnih queer volonterki koje su nam se većinom pridružile putem poziva za volontiranje koje organiziramo nekoliko puta godišnje, no neke od njih su se uključile i kao sudionice u našim aktivnostima te su se odlučile volontirati.

  1. Koji su programi i glavne aktivnosti Moje mavrice?

Zavod Moja mavrica je nevladina neprofitna organizacija koja se fokusira na podršku zajednici osobama sa smanjenim mogućnostima kroz psihosocijalno i vršnjačko savjetovanje, diskusione grupe, ulične akcije i rad na terenu u Ljubljani, društvene diskusione večeri i organiziranje volonterskog rada. Većina aktivnosti odvija se online i na otvorenom u Ljubljani, ali surađujemo i s organizacijama iz inozemstva te suorganiziramo međunarodne razmjene, treninge i studijske posjete. Primarne ciljne skupine su LGBTQIA+ osobe, osobe s neurodiverzijom i osobe s problemima mentalnog zdravlja te sjecišta tih skupina.

Naše ključne aktivnosti uključuju uspješno uspostavljanje i provedbu programa vršnjačke podrške, prisustvovanje i govor na prosvjedima, isticanje rodno nenormativnih pitanja unutar feminizma, organiziranje uličnih akcija na teme vezane uz transrodne i rodno nenormativne zajednice te prikupljanje i dijeljenje osobnih priča mladih transrodnih i rodno nenormativnih osoba.

Osim toga, imamo stabilan program tjednih aktivnosti za mlade (društvene igre, likovne radionice, rekreativne aktivnosti) gdje zajednici osiguravamo sigurno okruženje za transrodne i rodno nenormativne osobe i mlade u javnim prostorima, čime jačamo povezanost između zajednica i pružanje sigurnih prostora i podrške čak i za aktivnosti i okruženja koja nisu isključivo za transrodne osobe i koja se kao takva ne reklamiraju.

Također radimo na osnaživanju mladih feministkinja; svake godine individualno mentoriramo nekoliko studenata socijalnog rada usmjeravajući njihovu praktičnu nastavu u našu organizaciju te pripremamo mlade rodno nenormativne volontere naše organizacije za kreiranje i provedbu vlastitih projekata uz podršku koja im je potrebna (administrativna, mentorska).

Također se fokusiramo na razmjenu vještina i organiziramo edukativne radionice i grupe za rasprave za rodno nenormativne osobe o upravljanju projektima, financijskom upravljanju, pisanju natječaja i prikupljanju sredstava za projekte, s ciljem da do kraja svake godine što više mladih rodno nenormativnih osoba i mlade feministice (bilo u neformalnim grupama ili uz potporu drugih organizacija) prijavljuju i provode vlastite projekte te imaju sve resurse i opremu za to.

  1. Po čemu se organizacija ističe?

U organizaciji nastojimo osigurati da sve aktivnosti budu potkrijepljene stručnim znanjima i iskustvom (nekoliko ljudi u timu su magistri socijalnog rada i drugih srodnih disciplina, većina ima i stručni ispit iz socijalne skrbi) iz područja rada s osobama s manje mogućnosti, kako bi se osigurao odgovoran rad i siguran prostor.

Imamo iskustvo rada na principu vršnjačke podrške (uspostavom sustava volonterskog rada, mentorstvom, intervjuima) upravo s LGBTQIA+ mladima i osobama koje se suočavaju s mentalnim poteškoćama; sa stajališta upravljanja projektom kao i stručnog aspekta provedbe.

U organizaciji imamo dobro poznavanje slovenske sredine i sektora za psihosocijalnu podršku i pomoć te dobru sistemsku povezanost (kontakti s raznim organizacijama koje djeluju na ovom području, od Fakulteta za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje do centara za mlade, institucija te pojedinačni stručnjaci za mentalno zdravlje i specifične LGBT+ organizacije), kao i sveobuhvatno poznavanje tema povezanih sa socijalnom politikom i mentalnim zdravljem.

Nastojimo razvijati one sadržaje i projekte koji su potrebni lokalnoj zajednici, a nisu dostupni ili dovoljno pristupni osobama s manje mogućnosti.

  1. Kakvi su planovi organizacije za bližu i dalju budućnost?

U nadolazećim ćemo se godinama sve više usredotočiti na širenje različitih oblika podrške koje trenutno nudimo (psihosocijalno savjetovanje, vršnjačka podrška, ulično savjetovanje, grupe za raspravu) i na umrežavanje među zajednicama između LGBTQIA+ i cisrodnih mladih i heteroseksualnih osoba, kroz aktivnosti kao što su sport, društvene igre, filmske večeri i druge opuštene aktivnosti koje nude mnoge ulazne točke gdje se mladi mogu upoznati, susresti i ući u prostore i kontaktirati s drugima, uzimajući u obzir različitost u području društvenih vještina, potreba, iskustava s kojima ljudi dolaze s i također u području neuroraznolikosti.

U nadolazećim godinama svakako ćemo se fokusirati na razvoj zajednice na razini pojedinca i zajednice: uz potporu, podizanje svijesti kroz ulične kampanje, širenje osobnih priča, obuku i edukaciju osoba s manje mogućnosti. U sljedećih nekoliko mjeseci očekuju nas različiti oblici edukacija i treninga na međunarodnoj razini, uglavnom vezani uz LGBT+ aktivizam, a lokalno jačamo program psihosocijalne podrške; nedavno smo uspostavili program međusobne podrške za roditelje LGBT+ osoba.

Paralelno s uličnim akcijama, krećemo s istraživačkim projektima u zajednici i planiramo konferencije o sigurnosti na ulici; uz društvene igre, kreiramo i alate za samopomoć i brigu o sebi te organizirani sportski program. Program psihosocijalne i vršnjačke podrške, koji uključuje i obuku i mentorstvo volonterki ćemo u budućnosti najprodubljenije raširivati, jer smo prepoznale najveću potrebu i interes za ovim aktivnostima.

U intervjuu učestvovalei:
Michelle Risman
Teja Bakše
Iva van Hoek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *