Categories
Novosti i kolumna

Reč urednika #1

Piše: Aleksa Milanović

Prvi broj magazina koji je pred vama predstavlja deo većeg projekta pod nazivom Trans Feministička Platforma koji regionalna organizacija Trans Mreža Balkan vodi u saradnji sa Asocijacijom Spektra iz Podgorice, organizacijom kolekTIRV iz Zagreba i organizacijom Kolektiv Talas TIRV iz Beograda.

Glavni cilj ovog projekta je udruživanje regionalnog trans i feminističkog pokreta, razmena znanja i iskustava, ali i izgradnja zajedničkih strategija borbe za slobodu svih žena, svih TIRV osoba i uopšte borbe za društvenu i ekološku pravdu u regionu. Magazin je samo jedan od proizvoda ove saradnje a pored pisanih tekstova on sadrži i multimedijalni materijal koji se može naći na stranicama društvenih mreža naših organizacija kao i na sajtu Trans Mreže Balkan.

Magazin je tematski podeljen na pet različitih rubrika. U rubrici Novosti i kolumna mogu se pronaći informacije koje se tiču aktuelnih ili skorašnjih dešavanja u regionu koja su vezana za TIRV teme, feminizam ili druga aktivistička dešavanja koja su od značaja za trans feminističku platformu. Kolumna sadrži osvrt na temu broja ili na neko od aktuelnih dešavanja u regionu. U ovom broju autorka kolumne je Sonja Sajzor koja piše o rodnoj disforiji i telesnoj autonomiji.

Rubrika Aktuelno sadrži tekstove koji su vezani za glavnu temu broja, a u slučaju ovog broja tema je (De)patologizacija. Ova tema odabrana je zahvaljujući tome što je od 1.1.2022. godine transrodnost zvanično depatologizovana od strane Svetske zdravstvene organizacije. Depatologizacija trans identiteta podrazumeva uklanjanje transrodnosti sa liste mentalnih poremećaja u okviru medicinskih protokola i klasifikacija od kojih je najvažnija Međunarodna klasifikacija bolesti – MKB (International Classification of Diseases – ICD) Svetske zdravstvene organizacije. U najnovijoj revidiranoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-11) predstavljenoj u junu 2018. godine, Svetska zdravstvena organizacija uklonila je transrodnost i druge rodne kategorije koje odstupaju od binarnih, sa liste mentalnih poremećaja. Ove kategorije su smešetene u novouvedeni odeljak 17 koji se bavi Stanjima vezanim za polno zdravlje, a naziv Poremećaji rodnog identiteta zamenjen je nazivom Rodna nepodudarnost. Ovaj dokument je zvanično stupio na snagu 01. januara 2022. godine, međutim nakon toga predstoji proces implementacije od strane pojedinačnih država koje svakako imaju mogućnost da odbiju primenu ovog dokumenta ili ga, pak, usvoje i modifikuju prema svojim potrebama. U skladu sa temom broja Asmira Seka Topal nam u okviru svog teksta ukratko pojašnjava šta je MKB, šta nova verzija MKB-a znači za trans zajednicu i kako trans zajednice mogu utjecati na implementaciju MKB-11. U istoj rubrici autorka Aleksadra Relić ukazuje na to da patologizacija utiče na širenje transfobije i interfobije i analizira proces prevazilaženja patologizacije, mržnje i netrpeljivosti prema TIRV osobama služeći se teorijom o razinama istine. 

U rubrici Zdravlje mogu se naći tekstovi koji obrađuju temu zdravlja na različite načine. U ovom broju autorka Nora Juno Janković piše o tome kakva nam je zdravstvena zaštita potrebna i u okviru toga adresira važnost depatologizacije. Drugi tekst u rubrici Zdravlje napisao je magistar farmacije Lazar Ika koji piše o post-COVID sindromu i o važnosti post-COVID savetovanja te i sam daje neke važne preporuke i savete koji su nam od velike koristi u doba aktuelne pandemije.

Rubrika Aktivizam predviđena je za tekstove čiji je fokus na aktivzmu ili na određenim aktivističkim organizacijama ali i za tekstove koji prvenstveno sa stanovišta feminizma obrađuju temu broja ili neku drugu aktuelnu temu. U ovom broju rubrika Aktivizam sadrži četiri teksta. Arijev tekst govori o tome na temelju kojih vrednosti i potreba je izgrađena organizacija Trans Mreža Balkan. Zatim, kako je ove godine deseta obljetnica postojanja udruge kolekTIRV za ovaj broj magazina Espi Tomičić je uradio intervju sa Arijem i Sekom stavivši fokus na početke rada ove organizacije, na ideju o osnivanju, kao i na promene koje su se posledično dogodile u društvu i u samoj zajednici. Uz kraći transkript intervjua na našem sajtu dostupan je i snimak celog razgovora. U okviru trećeg teksta ove rubrike autorka Dragana Stojanović piše o pojmu razlike i o feminizmima razlike koji posebnu pažnju obraćaju na mesto ženskog u svakodnevnom delovanju, međutim koji pored toga kao teorijska platforma uvode i mogućnost razumevanja rodnog mesta kao partikularnog, a ne (pred)određenog. Uz ovaj tekst dostupan je i kratak video intervju sa Draganom Stojanović o razlici između teorije i prakse kao i o njenom specifičnom stilu pisanja. I konačno tu je i tekst aktiviste Nikole Ilića koji piše o prvom Balkanskom Trans-Inter maršu održanom u Zagrebu 2019. godine.

Poslednja peta rubrika je Um(j)etnost i u okviru nje se može naći pet manjih celina sa šest tekstova. Prva celina ili odeljak je umetnički portfolio u okviru koga predstavljamo TIRV ili feminističku umetnost. U prvom broju u vidu umetničkog portfolia predstavljamo performans pod naslovom Body Confessions, beogradskog umetnika Aleksa Zaina. Snimak jednog dela performansa dostupan je na našem sajtu. Drugi odeljak ove rubrike pod nazivom šta pišemo – sadrži kratke priče, odlomke iz knjiga, eseje, poeme, pesme, osvrte ili bilo koju kratku formu pisanog izraza te se u ovom broju našao odlomak knjige Dva tjedna prije Trećeg svjetskog rata autorke Sonje Hranjec. Sledeći odeljak ove rubrike pod nazivom šta čitamo – sadrži dve recenzije – jedne akademske knjige i jednog književnog dela. U ovom broju autorka Mirela Đurić predstavila je knjigu Witches, Midwives & Nurses – A History of Women Healers koju su 1973. godine napisale Barbara Ehrenreich i Deirdre English, dok je autor Andrija Filipović predstavio roman Manhunt autorke Gretchen Felker-Martin koji je objavljen 2022. godine. Odeljak šta gledamo sadrži recenziju serije, filma ili bilo kog umetničkog rada iz domena vizuelnih umetnosti, te u ovom broju autorka Sara Sarić piše o jednoj epizodi serije Euforija. Uz ovaj tekst rubrika sadrži i video materijal u kome Sara govori o pomenutoj seriji. I konačno u poslednjem odeljku ove rubrike pod nazivom šta slušamo može se naći recenzija muzike koja je na neki način vezana za feminističke/kvir/TIRV teme. U skladu sa tim autorka Sonja Sajzor je u ovom broju predstavila škotsku muzičarku, producentkinju, pevačicu i DJ-icu Sophie Xeon.

Struktura i sadržaj ovog magazina zamišljeni su tako da pokriju što više različitih tema koje su od značaja za TIRV i feministički pokret i uopšte za našu zajednicu zahvaljujući kojoj je realizovan ovaj prvi broj magazina budući da su autorke i autori svih tekstova deo TIRV, queer i feminističke zajednice regiona. Zato koristim priliku da im se u ime svih nas koji vodimo Trans Feminističku platformu zahvalim na učešću, doprinosu i saradnji. Poziv za pisanje i kreiranje multumedijalnog sadržaja za buduće brojeve magazina je naravno otvoren za sve zainteresovane osobe koje dele vrednosti naših organizacija i same Trans Feminističke platforme. Zahvalnost dugujemo i donatorkama i donatorima koji na finansijski i druge načine podržavaju naš aktivistički rad te ovom prilikom izdvajam ILGA-Europe, Astraea, Mama Cash, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, ITF (International Trans Fund), Frida, GFW (Global Fund for Women), TGEU i Rekonstrukcija ženski fond. Posebnu zahvalnost za dizajn korica i ilustracije u časopisu upućujem Rajanu koji je na specifičan i sebi svojstven način maštovitim ilustracijama obogatio ovu publikaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *