Categories
Aktuelno Depatologizacija

(DE)PATOLOGIZACIJA

Prvi broj magazina, na temu depatologizacije transrodnosti